HÓA CHẤT THI CÔNG SÀN

SÀN BETONG ĐƯỜNG BĂNG SÂN BAY

Lĩnh vực : Hóa chất thi công sàn

Nhà sản xuất : MIVIKO

SÀN BETONG ĐƯỜNG BĂNG SÂN BAY

Yêu cầu tiên quyết về chất lượng của đường băng sân bay chính là phải thỏa mãn về cường độ và độ ổn định dưới tác dụng của tải trọng, cũng như phải thoả mãn các yêu cầu về độ nhám và độ bằng phẳng.

Đặc biệt, Sản phẩm Sàn Betong đường băng sân bay từ Miviko Isotech không chứa dung môi, đáp ứng yêu cầu xanh và sạch của EU.

Thi công nhanh, có thể sử dụng sau 45 phút để cho máy bay cất, hạ cánh!!!

                        Các công trình đã thi công:

- Sửa chữa đường băng sân bay

- Hangar sân bay

 

Khách hàng và đối tác

Back to top