HÓA CHẤT VÀ VẬT LIỆU CHỐNG CHÁY

GỖ KHÔNG BẮT CHÁY, CHỐNG CHÁY LAN THEO QCVN 06:2021/BXD

Lĩnh vực : VẬT LIỆU CHỐNG CHÁY

Nhà sản xuất : MIVIKO

 

1. CUNG CẤP SỐ LƯỢNG LỚN CÁC LOẠI GỖ CHỐNG CHÁY: Thông, cao su, keo...

2. NHẬN XỬ LÝ CÁC LOẠI GỖ TỰ NHIÊN THÀNH GỖ CHỐNG CHÁY 

Gỗ tự nhiên sau khi xử lý sẽ có khả năng không bắt cháy, không cháy lan 

 

Tham khảo ngay5 LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG GỖ, VÁN CHỐNG CHÁY

 

 

 

Khách hàng và đối tác

Back to top