CHẤT KẾT DÍNH (Eco-Binder)

CHẤT KẾT DÍNH SỎI ĐÁ LÀM ĐƯỜNG SẮT CAO TỐC, KÈ BIỂN

Lĩnh vực : Chất kết dính sỏi,đá

Nhà sản xuất : Miviko Isotech

CHẤT KẾT DÍNH SỎI ĐÁ LÀM ĐƯỜNG SẮT CAO TỐC, KÈ BIỂN

Giải pháp nhanh, tiên tiến làm đường sắt cao tốc, kè biển

Công trình đã thi công

Thi công đoạn đường sắt cao tốc Frankfurt-Cologne, Germany


TEST chất lượng

Nước vẫn chảy qua được nhưng toàn bộ khối mặt đường vẫn rất vững chắc 


Khách hàng và đối tác

Back to top