THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA SẢN PHẨM

1. HYDROSAVE_TDS

https://www.slideshare.net/DzungVu1/hydrosave-tds-hydrophobic-impregnation-for-building-materials

2. GIBPLASTIC_TDS

https://www.slideshare.net/DzungVu1/bng-d-liu-k-thut-ca-gibplastic

3. GREENSAVE Fireprotect_TDS

https://www.slideshare.net/DzungVu1/tds-greensave-fireprotect-for-wood-protection

Flyer

https://www.slideshare.net/DzungVu1/flyer-sn-phm-chng-chy-cho-g-fireprotect

4. Cát kỵ nước PROTECTSAND_Ưu điểm & ứng dụng

https://www.slideshare.net/DzungVu1/ct-k-nc-protectsand-hydrophobic-sand-protectsand

5. NANO-GUARD SEALER_TDS

https://mivikoisotech.de/wp-content/uploads/NANO_GUARD_SEALER.pdf

6. NANO TOP COAT SEALER_TDS

https://mivikoisotech.de/wp-content/uploads/NANO_TOP_COAT_SEALER__TDS_EN.pdf

7. GREENSAVE BINDER_TDS

https://www.slideshare.net/DzungVu1/no-added-formaldehyde-bonding-agent-for-mdf-production-greensave-binder
Danh mục

Khách hàng và đối tác

Back to top